Miło nam poinformować, że firma KARUZELA ATRAKCJI, otrzymała dotację na projekt pn ? Utrzymanie działalności firmy? nr RPLD.02.03.01-10-4373/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 ? 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 23 535,33 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 33/100).
Głównym celem projektu było utrzymanie istnienia firmy. Działalność w obszarze eventowo- rozrywkowym została zahamowana w związku z wystąpieniem COVID-19 i ograniczeniami,
które z tego tytułu zostały wprowadzone. Dalsza działalność firmy stanęła pod znakiem zapytania. Otrzymane środki pozwalają nam na bieżąco spłacać zobowiązania i raty leasingowe.
Dzięki pozytywnej weryfikacji naszego projektu, otrzymane wsparcie pozwala nam pracować nad nowymi atrakcjami dla klientów. Zaopatrzyć się w nowy potrzebny sprzęt i materiały pomocnicze, aby w chwili uwolnienia rynku wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów z pomysłami, które będą dla nich atrakcyjne, a naszej firmie pozwoli utrzymać konkurencyjne miejsce w reprezentowanej przez nas branży.